LIÊN KẾT PHẦN MỀM NGOÀI MẠNG BỆNH VIỆN
lich truc Quan ly PTTT bao cao su co y khoa Lich cong tac Bieu do kham cb

Kế hoạch - Thống kê

Thông tư số: 15/2007/TT-BYT

Thông tư số: 15/2007/TT-BYT  

 •   24/02/2021 02:28:21 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số: 15/2007/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập
Thông tư số: 03/2016/TT-BNV

Thông tư số: 03/2016/TT-BNV  

 •   24/02/2021 02:26:53 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số: 03/2016/TT-BNV hướng dẫn về thành lập và hoạt động của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
Thông báo số 155/TB-VPCP

Thông báo số 155/TB-VPCP  

 •   24/02/2021 02:25:53 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 155/TB-VPCP về kết lun ca phó thng chính ph vương đình huti cuc hp v xã hi hóa đu tư y tế và sa đi ngh đnh s 85/2012/nđ-cp ngày 15 tháng 10 năm 2012 ca chính phủ
Nghị quyết số: 93/NQ-CP

Nghị quyết số: 93/NQ-CP  

 •   24/02/2021 02:24:42 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số: 93/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế
Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP

Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP  

 •   24/02/2021 02:23:39 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Nghị định số: 85/2012/NĐ-CP

Nghị định số: 85/2012/NĐ-CP  

 •   24/02/2021 02:22:36 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số: 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
Nghị định số 117/2013/NĐ-CP

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP  

 •   24/02/2021 02:21:17 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 130/2005/nđ-cp ngày 17 tháng 10 năm 2005 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP  

 •   24/02/2021 02:19:42 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số  15/2015/NĐ/CP

Nghị định số  15/2015/NĐ/CP  

 •   24/02/2021 02:18:26 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số  15/2015/NĐ/CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
BẢN ĐỒ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây