LIÊN KẾT PHẦN MỀM NGOÀI MẠNG BỆNH VIỆN
lich truc Quan ly PTTT bao cao su co y khoa Lich cong tac Bieu do kham cb

03. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Thứ ba - 25/05/2021 16:03 1.576 0
 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 
Theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ Y tế: Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là là tài liệu hướng dẫn về thực hành chuyên môn kỹ thuật cho từng chuyên ngành, là một chuỗi các hoạt động/các bước theo trình tự hướng đến hoặc được thực hiện trên một cá nhân với mục tiêu cải thiện sức khỏe, chẩn đoán hay điều trị một bệnh hoặc một chấn thương.

Quy trình kỹ thuật do Bệnh viện ban hành phải đảm bảo 03 yêu cầu:

1. Thể thức và bố cục thực hiện theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh. Cụ thể thực hiện tại Bệnh viện gồm các phần như sau:
  (1) Đại cương về kỹ thuật
  (2) Chỉ định
  (3) Chống chỉ định
  (4) Chuẩn bị: 
           Người thực hiện.
           Phương tiện.
           Người bệnh.
           Hồ sơ bệnh án

  (5) Các bước tiến hành.
  (6) Theo dõi và xử trí tai biến.
  (7) Văn bản, tài liệu làm căn cứ để xây dựng quy trình.
* Đối với quy trình kỹ thuật xét nghiệm thực hiện theo Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ Y tế về việc xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.Cụ thể thực hiện tại Bệnh viện gồm các phần như sau:
   Trang đầu tiên.
   (1) Mục đích
   (2) Phạm vi áp dụng
   (3) Trách nhiệm
   (4) Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt
   (5) Nguyên lý
   (6) Trang thiết bị và vật tư
   (7) Kiểm tra chất lượng
   (8) An toàn
   (9) Nội dung thực hiện
   (10) Diễn giải kết quả và báo cáo
   (11) Lưu ý (cảnh báo)
   (12) Lưu trữ hồ sơ
   (13) Tài liệu liên quan
   (14) Tài liệu tham khảo

2. Nội dung không được trái với quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành.Khi tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế có sự điều chỉnh, sửa đổi hoặc có những quy định mới của Bộ Y tế khác với nội dung trong quy trình thì nội dung của quy trình cũng phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đối với những quy trình chưa được Bộ Y tế hướng dẫn thì được tham khảo tài liệu của các Hội nghề nghiệp hoặc các đơn vị chuyên môn như cơ sở đào tạo; Bệnh viện tuyến Trung ương.
3. Thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình xây dựng và ban hành
   
(1) Trưởng khoa xây dựng quy trình kỹ thuật thuộc phạm vi thực hiện.
   (2) Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp thẩm định.
   (3) Hội đồng Thuốc và điều trị phân tích và kết luận.
   (4) Giám đốc Bệnh viện ban hành.


HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

 

1. Quy trình kỹ thuật bệnh viện năm 2021
2. Quy trình kỹ thuật bệnh viện năm 2021.1
3. Quy trình kỹ thuật bệnh viện năm 2021.2
4. Quy trình kỹ thuật Huyết học năm 2021
5. 
Quy trình kỹ thuật sinh hóa năm 2021
6. Quy trình kỹ thuật Vi sinh năm 2021
7. Quy trình kỹ thuật Giải phẫu bệnh 2021

8. Quy trình kỹ thuận Chẩn đoán hình ảnh 2021
9.
  Quy trình kỹ thuật ngoại khoa
10. Quy trình kỹ thuật Nội khoa - Hồi sức
11. Quy trình kỹ thuật chuyên khoa (TMH - Mắt - RHM)
12. Quy trình kỹ thuật chuyên khoa tâm bệnh
13. Các quy trình kỹ thuật khác

 


HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

 

Quyết định 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền.     .doc 
Quyết định 1807/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.    .doc 
Quyết định 2831/QĐ-BYT ngày 04/7/2019 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa.     .doc
Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3).     .doc
Quyết định 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.    .doc
Quyết định số 6769 /QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh.      .doc
Quyết định 3449/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ.   .doc
Quyết định 3448/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Vi phẫu.    .doc 
Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo.     .doc 
Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng.    .doc 
Quyết định số 4790/QĐ-BYT của ngày 25/10/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu.   .doc
Quyết định số 5732/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch.   .doc
Quyết định số 5731/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành  Phẫu thuật Tiết niệu.   .doc 
Quyết định số 5730/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành Phẫu thuật Tiêu hóa.     .doc
Quyết định số 5729/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành Phẫu thuật cột sống.     .doc
Quyết định số 5728/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình.   .doc
Quyết định số 5590/QĐ-BYT ngày 13/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật thần kinh.     .doc
Quyết định số 5344/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa.     .doc
Quyết định 3725/QĐ-BYT ngày 16/8/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     .doc
Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Huyết học -Truyền máu- Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử.    .doc
Quyết định 3332/QĐ-BYT ngày 19/7/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình hoạt động truyền máu.   .doc

Quyết định số 898/QĐ-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed.    .doc
Quyết định số 7708/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình phẫu thuật nội soi.     .doc
Quyết định 5554/QĐ-BYT ngày 04/10/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ.     .doc
Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 07/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa.      .doc
Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 19/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hoá.     .doc
Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh.   .pdf
Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình.    .doc
Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực.    .doc
Quyết định số 4421/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống.   .pdf
Quyết định số 4420/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật.    .doc
Quyết định số 4419/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu.     .doc
Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh.     .pdf
Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Gây mê hồi sức.     .doc
Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ Y tế về việc xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.     .doc
Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/07/2015 của Bộ Y tế Ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.    .doc
Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch.     .doc
Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa.    .doc
Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21/08/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh.    .doc
Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử.     .doc
Quyết định số 705/QĐ-BYT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân.   .doc
Quyết định số 654/QĐ-BYT ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp.     .pdf
Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.    .doc
Quyết định số 201/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi.  .doc
Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa - chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh.    .doc
Quyết định số 199/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên nghành ngoại khoa- chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột     .doc
Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng.     .doc
Quyết định 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.    .pdf
Quyết định số 5199/QĐ-BYT ngày 25/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh- Tế bào học.    .doc
Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động truyền máu.    .doc
Quyết định số 3338/QĐ-BYT ngày 09/09/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu     .doc
Quyết định số 3027/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt.     .doc
Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/04/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản.      .doc
Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện.     .doc
Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu.     .doc 
Quyết định 638/QĐ-BYT ngày 28/02/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng.     .pdf
Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học.   .doc
Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng.     .doc
Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa.    .doc
Thông tư 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức.    .doc
Quyết định số 1919/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phong - Da liễu.     .doc
Quyết định số 1918/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi.      .doc
Quyết định 4401/QĐ-BYT ngày 09/01/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên ngành Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền.     .doc
Quyết định số 3715/QĐ-BYT ngày 10/10/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện (Tập III).
Quyết định số 4590/QĐ-BYT ngày 19/12/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện (Tập II).

- Quyết định số 1351/1999/QĐ-BYT ngày 04/5/1999 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện (Tập I)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
LIÊN KẾT PHẦN MỀM & DV
qllichmo qllichtruc  lichcongtac

bieudokhambenh sodientu lichtunguyen

Bảng giá dịch vụ  gia bhyt Giá thuốc
 
giá vật tư y tế Quy trình KB dm dichvukythuat
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,066
  • Tháng hiện tại100,490
  • Tổng lượt truy cập4,910,041
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Y tế
BHXHVN
cucquanlykcb
ubnd tinh
mạng văn phòng
Sở Y tế
bhxhtinh
icd9
icd10tra cứu thuốc
Bệnh viện Nhi TW
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây