Khai báo y tế kcb truc tuyen khao sat y kien bn noi tru khao sat y kien benh nhan ngoai tru tai lieu danh gia chat luong dieuhoa
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định số 598/QĐ-BVN 24/12/2020 Về việc công tác bảo vệ Bệnh viện Nhi Thái Bình
2 988/QĐ-SYT 27/09/2019 Quyết định số 988/QĐ-SYT ngày 27/09/2019 của Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2020
3 TB I-II 05/03/2019 Thông báo danh sách nâng lương quý I, II năm 2019
4 47/TB-HĐX 04/03/2019 Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành Y tế năm 2018
5 Số 757/QLD-ĐK 23/01/2019 V/v cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành
6 09/CB-BVN 15/01/2019 Công văn công bố cơ sở thực hành
7 16636/QLD-CL 29/08/2018 V/v xử lý thuốc Utrazo 20 không đạt tiêu chuẩn chất lượng
8 14245/QL-DLS 25/07/2018 V/v thực hiện công văn về đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc
9 13267/QLD-KD 12/07/2018 V/v đảm bảo cung ứng dịch truyền
10 Số 448/QĐ-QLD 06/07/2018 QĐ v/v ban hành danh mục 17 thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại VN - đợt 162 bổ sung
11 số 449/QĐ-QLD 06/07/2018 QĐ v/v ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus lần đầu- Số đăng ký có hiệu lực 3 năm) Được cấp số đăng kí lưu hành tại VN đợt 162 bổ sung
12 Số 450/QĐ-QLD 06/07/2018 QĐ v/v ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng kí có hiệu lục 3 năm) Được cấp số đăng ký lưu hành tại VN - Đợt 162 bổ sung
13 12921/QLD-KD 05/07/2018 V/v cung ứng thuốc Digoxin tiêm
14 Số 438/QĐ-QLD 05/07/2018 QĐ v/v ban hành DM 07 thuốc sản xuất trong nước ( thuốc điều trị ung thư ĐK lần đầu - SĐK có hiệu lực 3 năm). Được cấp số đăng kí lưu hành tại VN - đợt 162
15 Số 439/QĐ-QLD 05/07/2018 QĐ v/v ban hành danh mục 08 thuốc sản xuất trong nước được cấp ĐK lưu hành có hiệu lực 3 năm tại VN đợt 162
16 412/QĐ-QLD 04/07/2018 QĐ v/v ban hành danh mục 08 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng kí lần đầu - SĐK có hiệu lực 3 năm ) Được cấp số ĐK lưu hành hành tại VN- đợt 100
17 414/QĐ-QLD 04/07/2018 QĐ v/v ban hành danh mục 8 thuốc nước ngoài ( thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu ĐK tại VN- Số ĐK có hiệu lực 03 năm). Được cấp số ĐK lưu hành tại VN - đợt 100
18 2258/BHXH-CSYT 19/06/2018 về việc chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018
19 11337/QLD-KD 18/06/2018 V/v cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc glucagon
20 657/TGĐ 15/06/2018 Công ty DPTW3 thông báo phát hiện trên thị trường snr phẩm nghi ngờ thuốc giả : viên nén Clorocid 250mg, SĐK : VD-25305-16, số lô : 3117, ngày SX :23/07/2017, HD : 23/7/2020
21 251/2018/BC 14/06/2018 Viên nén bao phim Axotini 500 (Tinidazol B.P 500mg) VN-15833-12. Số lô : 16AT104, NSX : 16/7/2016. HD : 15/7/2019
22 11244/QLD-CL 14/06/2018 V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
23 359/SYT-NVD 04/06/2018 Đình chỉ lưu hành thuốc Nexium 20mg và nexium 4omg ghi số GPNK 16738/QLD-KD ngày 19/12/2011 và 2765QLD-KD ngày 27/2/2013 mạo danh doanh nghiệp nhập khẩu là CTCP Armephaco
24 15 /2018/TT-BYT 30/05/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
25 1882/BHXH-CSYT 28/05/2018 V/v tăng cường công tác giám định BHYT năm 2018
26 1842/BHXH-GĐB 23/05/2018 hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử
27 8846/QLD-KD 18/05/2018 V/v đảm bảo cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và glucagon
28 8847/QLD-KD 18/05/2018 V/v cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc Glucagon (tiêm)
29 8589/QLD-KD 16/05/2018 V/v cung ứng thuốc Protamine
30 269/SYT-NVD 08/05/2018 V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc
31 7371/QLD-CL 02/05/2018 Đình chỉ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng thuốc viên nén phân tán Hesopak (Cefpodoxime proxetil dispersible tablet 100mg
32 1381/BHXH-CSYT 20/04/2018 Về việc hướng dẫn thẩm định quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2017
33 1335/BHXH-CSYT 18/04/2018 Về việc thực hiện Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế
34 6406/QLD-CL 11/04/2018 Đình chỉ lưu hành thuốc Nhức khớp tiêu bại hoàn. SĐK : VD-93312-16, NSX : 01/01/2017, HD : 01/01/2020 nơi SX : Cơ sở đông nam dược Đại An, đ/c 40 Trần phú, Ba đình, Hà Nội.
35 62/TB-SYT 10/04/2018 TB v/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu trong thỏa thuận khung giữa đơn vị mua sắm tập trung với các nhà thầu lần thứ 14
36 1094/BHXH-CSYT 30/03/2018 Công văn số 1094/BHXH-CSYT ngày 30/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT đa tuyến đến năm 2017
37 104/QĐ-BVN 23/03/2018 Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển...
38 240/TB-BYT 15/03/2018 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng CNTT trong KCB BHYT
39 804/BHXH-CSYT 13/03/2018 Công văn số 804/BHXH-CSYT ngày 13/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018
40 4195/QLD-KD 13/03/2018 V/v cung ứng thuốc cosmegen
41 So: 48/KH-BVN 12/03/2018 PhO bien, Oa° duc phap lufit; Hoa giai o' cce so;Chufin tiep can phap lufit; Xfiy dtyng va thtyc hien htrceng tr&c, quy trercBOh vien Nhi Thai Binh nom 2018
42 4179/QLD-KD 12/03/2018 V/v nhập khẩu thuốc viện trợ thuốc phục vụ chương trình y tế của Nhà nước
43 701/BHXH-CSYT 02/03/2018 về việc thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn hoặc đặt máy
44 29/KH-BVN 02/02/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018
45 31/KH-BVN 02/02/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại Bệnh viện Nhi
46 30/KH-BVN 02/02/2018 Kế hoạch triển khai "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế năm 2018"
47 342/BHXH-DVT 30/01/2018 Công văn số 342/BHXH-DVT ngày 30/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi
48 118/KCB-NV 30/01/2018 V/v báo cáo tình hình sử dụng thuốc và cơ cấu biệt dược gốc
49 58/SYT-QLD 29/01/2018 v/v cập nhật SĐK trong kết quả lựa chọn nhà thầu
50 02/QĐ-MT 29/01/2018 QĐ v/v rút đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ra khỏi danh mục được cấp số đăng ký lưu hành tại VN
LIÊN KẾT PHẦN MỀM & DV
qllichmo qllichtruc  lichcongtac

bieudokhambenh   gia bhyt Giá thuốc
 
giá vật tư y tế Quy trình KB dm dichvukythuat
TÌM KIẾM VĂN BẢN
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Y tế
BHXHVN
cucquanlykcb
ubnd tinh
mạng văn phòng
Sở Y tế
bhxhtinh
icd9
icd10tra cứu thuốc
Bệnh viện Nhi TW
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay339
  • Tháng hiện tại26,768
  • Tổng lượt truy cập6,573,696
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây